Codebrekers

Gezocht; Codebrekers

Op deze pagina vindt u het gecodeerde document. Sinds de publicatie op 12 dec. 2012 zijn er honderden reacties binnengekomen. Het is ondoenlijk om met iedereen in overleg te treden en het heeft ook geen zin om tussentijdse 'rapportages' in te sturen. Verder merken we op dat er regelmatig 'ontdekkingen' worden gedaan die in de laatste jaren reeds door Karl Hammer zijn onderzocht. Hierover is uitgebreid gepubliceerd in het onderzoeksverslag / boek. Misschien is het zinvol om toch eerst even kennis te nemen van wat er al gespeurd is.

Het gecodeerde document

Document met markeringen

Document met alle high lights

"Het is aannemelijk dat de nazi-schatten nog altijd onaangeroerd op ontdekking liggen te wachten."
Gerard Aalders, Historicus NIODTerwijl de Russen in april 1945 bloedig hun weg vochten door Berlijn, brachten de nazi's snel een lading goud en de persoonlijke diamanten van Hitler naar een geheime locatie. Het was de bedoeling om hiermee de terreurgroep Werwolf te financieren. Tijdens de laatste uren van de strijd gaf Hitlers secretaris Martin Bormann een gecodeerd document met runentekens aan een aalmoezenier om het naar part ijboekhouder Schwarz in München te brengen. Op het document zou de locatie staan beschreven van het goud en de diamanten. Schwarz was echter al door de geallieerden gearresteerd en Bormann overleefde de Russische aanval niet. De gecodeerde brief bleef aldus in handen van de pastor.

Authentiek document.
Ruim zestig jaar later kwam het document bij toeval in handen van onderzoeksjournalist Karl Hammer. Het had zich al die tijd onopgemerkt in de nalatenschap van de aalmoezenier bevonden. Hammer is er van overtuigd dat het authentiek is. "Ik heb er alle begrip voor dat sommige mensen twijfels hebben, maar mijn onderzoek toonde aan dat het papier, de typografie en de doorslag van de letters zonder meer geloofwaardig zijn. Bovendien komen de runentekens overeen met de stijl die Bormann zou gebruiken". Voor Hammer restte alleen nog de vraag hoe de code in elkaar zat en of de buit nog terug te vinden zou zijn. Naar de huidige waarde van het goud en de diamanten kan men volgens Hammer slechts gissen. Dat het om een gigantisch bedrag moet gaan staat voor hem vast. "Hitler had de mooiste en beste diamanten in zijn bezit. Volgens mijn informatie stonden die bij zijn intimi bekend als 'de tranen van de wolf' en zijn op zich al een vermogen waard." De historische waarde van de diamanten is ook onbetwist.

NIOD Gerard Aalders.
Dat de buit nog altijd ergens op ontdekking ligt te wachten is zeer waarschijnlijk volgens historicus Gerard Aalders van het NIOD die door Hammer werd benaderd. Samen concludeerden zij dat er immers nog altijd schatten van de nazi's worden gevonden, zoals de grote kunstbuit die in 2006 in Zwitserland werd opgespoord waar ze door de nazi's was verstopt.

Beloning.
Een paar jaar lang beet Hammer zich vast in de code en hoewel hij het grootste deel wist te ontcijferen, lukte het hem niet om de bergplaats te vinden. Speurend in Duitsland raakte hij er van overtuigd dat hij iets over het hoofd zag. In november 2012 verscheen er een artikel in de Engelse pers over een gevonden postduif uit de Tweede Wereldoorlog die aan zijn pootje nog een gecodeerd bericht had. Maar niemand begreep de code en daarom werd het publiek opgeroepen om mee te denken. Dit inspireerde Hammer om een ultieme publieksoproep te plaatsen, inclusief een beloning voor diegene die het laatste deel van het raadsel op kan lossen. "In 2006 wist een groep amateurs op initiatief van de violist Stefan Krah een code uit de Tweede Wereldoorlog te breken waar zelfs de beste cryptografen niet in slaagden. Ik hoop dat het zelfde ook mogelijk is met deze code", aldus Hammer.

Voorwaarden
Aan de uitkering van de beloning worden voorwaarden gesteld waar in hun geheel aan moet worden voldaan. Wij kunnen helaas niet ingaan op telkens iedere e-mail die slechts een suggestie voor de oplossing bevat; we zijn immers op zoek naar de integrale oplossing van het gecodeerde document.

  • Er wordt alleen uitgekeerd wanneer het goud en de diamanten daadwerkelijk en tastbaar getoond worden. Karl Hammer, of iemand van zijn team, zal op geen enkel moment genoodzaakt zijn om zelf handelingen te verrichten of reizen te ondernemen tot het bezichtigen van het goud of de diamanten.

  • De echtheid van het goud en de diamanten dient door een onafhankelijke expert te worden bevestigd.

  • Karl Hammer, of iemand van zijn team, wil op geen enkele wijze betrokken zijn bij mogelijke (internationaal) criminele of moreel laakbare handelingen. Het verkrijgen van het goud en de diamanten dient derhalve hiermee in overeenstemming te zijn.

  • De uitleg van de gehele code van de 'pastoorbrief' moet rationeel en begrijpbaar zijn, zodat deze uitleg onderbouwt wat de feitelijke bergplaats van het goud en de diamanten is geweest en waar dus het goud en de diamanten nu zijn gevonden.

  • Karl Hammer, of iemand van zijn team, legt geen enkele claim op het gevonden goud of de diamanten.

  • De vinder(s) van het goud en de diamanten gaan er mee akkoord dat in ruil voor de premie hun verhaal over het ontcijferen van de code en het verkrijgen van het goud en de diamanten uitsluitend aan Karl Hammer wordt meegedeeld en dat hij het exclusieve auteursrecht verwerft om hierover te publiceren.